Forside » Regelverk for datasikkerhet

Regelverk for datasikkerhet

Financepal.no er en tjeneste som du kan bruke for å enkelt sammenligne lån. Summarum Media Ab tilbyr selv ingen låneprodukter, og foretar ingen beslutninger om å bevilge lån eller formidling av låneprodukter. Summarum Media AB er ikke en finansagent. Summarum Media Ab tar imot søknader og anbefaler tjenesten eller finansagenten basert på søknad.

Som registrator er vi ansvarlig for alle personlige opplysninger du gir til oss, og for håndteringen av disse.

Beskyttelse av din integritet og dine personlige opplysninger er av største viktighet for oss. Vi samler inn dine personlige opplysninger kun i den grad hvor det er nødvendig for oss å måtte gjøre det.

Vi gjør dette for å kunne anbefaler låntjenesten eller finansagenten basert på søknad, og for å kunne gi deg en førsteklasses kundeopplevelse. Du finner nærmere informasjon om hvordan dine personlige opplysninger håndteres, samt om hensikten med håndteringen, i dette regelverket for personvern.

Hvorfor håndterer vi dine personlige opplysninger?

Vi håndterer de personlige opplysningene vi har samlet inn om deg hovedsakelig for å kunne tilby deg tjenesten Financepal.no. Vi bruker dataene du gir for å anbefale den beste lånetjenesten for deg og for å kommunisere med deg.

Tjenesteleverandøren (Summarum Media Oy / Financepal.no) kan sende (deg) e-post og tekstmeldinger samt kontakte deg via telefon med aktuell informasjon om produkt- og tjenestetilbud fra Tjenesteleverandøren og dens/dennes partnere.

I tillegg til kundekommunikasjon kan vi benytte dine personlige opplysninger til markedsføringsformål, inkludert direktemarkedsføring, distansesalg og målrettet markedsføring gjennom analyser av de opplysningene som er innsamlet om deg. Det kan også være at vi benytter dine personlige opplysninger til å planlegge og utvikle vår virksomhet og våre tjenester.

Det juridiske grunnlaget for håndteringen av dine personlige opplysninger overholdes enten gjennom en avtale, gjennom en legitim fordel eller gjennom ditt samtykke ovenfor oss i henhold til det som beskrives nedenfor.

Hvilke opplysninger håndterer vi?

Når det gjelder personer som har fylt ut søknad via Financepal.no kan vi håndtere følgende opplysninger, samt endringer i disse opplysningene:

Vi håndterer også opplysninger relatert til avtaleforholdet mellom oss, ettersom dette er nødvendig for å ivareta kunderelasjonen. Disse opplysningene er bl.a. tidspunktet for når du registrerte deg, plassering (basert på IP-adresse), tidssone, oppkoblingsmetode, opplysninger om at du har åpnet e-posten og klikket på linker i en e-post, reklamasjoner, respons samt øvrig kontakt angående din kunderelasjon, kommunikasjon og avgjørelser inkludert lagring av samtaler, markedsføringshandlinger som rettes mot den registrerte, bruken av disse og opplysninger gitt i forbindelse med dem, status og forbud mot direktemarkedsføring samt opplysninger om benyttede elektroniske tjenester og innhold, tekniske opplysninger som sendes fra den registrertes nettleser til registratorens server (IP-adresse, nettleser, nettleserversjon) samt opplysninger forbudet med nettleserkapsler (cookies) som sendes til den registrertes nettleser samt endringer gjeldende for disse opplysningene.

Hvorfra kommer opplysningene vi håndterer?

Vi innhenter opplysninger fra lånesøknadsskjemaet som beskrevet ovenfor. Vi kan innhente opplysninger om deg dersom du deltar i markedsføringskampanjer.

Selv om du ikke sender inn en lånesøknad til oss, innhenter vi automatisk disse opplysningene (som beskrevet ovenfor) om deg når du besøker nettsiden vår.

Personopplysningene kan innhentes og oppdateres også av myndigheter og virksomheter som tilbyr tjenester relatert til personopplysninger, for eksempel virksomheter som tilbyr oppdateringstjenester av kontaktopplysninger.

Oppfølging av besøk og nettleserkapsler

Vår nettside benytter programvare fra samarbeidspartnere som gjør det mulig for oss å tilby tjenester eller funksjoner på våre vegne. Våre samarbeidspartnere får håndtere opplysninger kun i den grad det er nødvendig for å utføre sine oppgaver. Det forutsettes at de ikke deler eller benytter opplysningene til noe annet formål. Med hjelp fra samarbeidspartnere sender vi inn opplysninger som vi benytter til besøksoppfølging, oppfølging av reklame, målretting av reklame og til å forbedre brukervennligheten på nettsidene.

Nettstedet bruker flere sporingssystemer:

Våre samarbeidspartnere kan lagre midlertidige og varige nettleserkapsler (cookies) på harddisken på PC-en din. Nettleserkapslene er ikke nødvendige for å kunne benytte nettsidene. Du kan forhindre bruken av nettleserkapsler ved hjelp av innstillinger i nettleseren. Dette gjøres normalt fra menyer under innstillinger, verktøy eller redigering. I innstillingene for nettleseren din kan du også fjerne de nettleserkapslene som nettleseren har lagret. For flere opplysninger om nettleserkapsler, eller hva du må gjøre for å administrere eller slette dem, kan du gå til allaboutcookies.org eller du kan sette deg inn i instruksjonene gjeldende for nettleseren din.

Utlevering og overføring av opplysninger

Utlevering av opplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning på tidspunktet for utleveringen. Vi utleverer opplysningene dine kun i den grad dette tillates ved lov eller forpliktelser.

I hovedsak oversendes ingen opplysninger fra registeret utenfor EUs medlemsland eller den Europeiske unionens samarbeidsområdet, så fremt det ikke er nødvendig med tanke på behandlingen av personlige opplysninger i samsvar med innholdet i dette regelverket for datasikkerhet eller den tekniske utførelsen for håndtering av opplysningene, hvorpå kravene i personopplysningsloven overholdes ved oversendingen.

Etter at den kunderelasjonsmessige kontakten mellom oss opphører, kan dine personlige opplysninger overføres på den måten som loven tillater til vårt register for direktemarkedsføring. Dette forutsetter at du ikke har sperret deg for at opplysningene dine kan benyttes til direktemarkedsføring.

Beskyttelse av registeret og lagring av opplysningene dine

Vi benytter nødvendige tekniske og organisatoriske databeskyttelsesmetoder for å garantere en informasjonssikker behandling av dine personlige opplysninger.

De opplysningene i registeret som håndteres elektronisk er beskyttet med brannmurer, passord og nødvendige bransjeløsninger som anses å være allment aksepterte tekniske metoder.

Alt materiell, både manuelt og elektronisk, oppbevares i lokaler hvor uvedkommende ikke har adgang. Kun enkelte ansatte hos registratoren og enkelte ansatte i de virksomhetene som arbeider på oppdrag av registratoren og i registratorens navn har tilgang til opplysninger i registeret, noe som skjer gjennom en individuell bruksrett som innvilges av registratoren.

Vi lagrer opplysningene dine kun så lenge vi har kontakt grunnet kunderelasjonen. Etter dette slettes eller anonymiserer dine personlige opplysninger, med mindre vi gjennom lovgivning er forpliktet til å lagre opplysningene dine over lengre tid. Vi kan også overføre dine personlige opplysninger til vårt registrer for direktemarkedsføring, forutsatt at du ikke har forhindret at opplysningene dine benyttes til direktemarkedsføringsformål.

Din rett til å kontrollere behandlingen av dine personlige opplysninger

I henhold til databeskyttelsesloven har du rett til å sjekke hvilke opplysninger om deg som er lagret i vårt register. En undertegnet innsynsbegjæring skal sendes skriftlig til personen som har ansvaret for registeret til den adressen som er oppgitt i dette regelverket for datasikkerhet. Innsynsbegjæringen kan gjøres personlig ovenfor registratoren. Vi kan legge til en rimelig kompensasjon dersom du benytter din innsynsrett mer enn en gang årlig, eller dersom du ber om å få flere kopier av opplysningene dine.

Du kan når som helst nekte at opplysninger om deg kan benyttes og utleveres til direktereklame, distansesalg og annen direktemarkedsføring samt for markeds- og spørreundersøkelser. Dette gjøres ved å kontakte personen ansvarlig for registeret.

Du kan kontakte personen ansvarlig for registreringen også dersom du mener at de personopplysningene vi håndtere er feilaktige, dersom du vil benytte retten din til å korrigere opplysninger eller dersom du tror at vår rett til å håndtere opplysningene dine har opphørt.

Avslutningsvis

Summarum Media Ab forbeholder seg retten til å gjøre endringer og oppdateringer i dette regelverket for datasikkerhet, av denne eller av andre årsaker. Vi anbefaler deg å lese gjennom dette regelverket for datasikkerhet med jevne mellomrom, slik at du vet hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger.

Kontaktopplysninger til personen ansvarlig for registeret: [email protected]