Forside » Lån uten sikkerhet 25 000 kr – 500 000 kr » Artikler » Det du må vite om betalingsanmerkninger

Det du må vite om betalingsanmerkninger

Johan Olsen 13.5.2019, oppdatert 8.8.2023

Du kan ta opp privatlån og lån uten sikkerhet hos en lang rekke banker og långivere her i Norge. Det som skiller disse lånene fra andre typer er i all hovedsak de følgende kriteriene:

 • Du trenger ikke stille med noen form for pant
 • Du bruker pengene du låner akkurat som du selv vil

Det at du ikke må stille pant, medfører at det ikke finnes noen eiendeler, som et hus eller en bil, som långiveren kan ta beslag i hvis du misligholder lånet. Konsekvensen kan bli en inkassosak. En inkassosak kan igjen føre til betalingsanmerkning. Dette er det viktig å være klar over. En betalingsanmerkning kan få alvorlige konsekvenser.

I denne artikkelen leser du mer om privatlån og lån uten sikkerhet med særlig fokus på hva som kan skje hvis du skulle være så uheldig å misligholde denne typen lån.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et lån du tar opp uten å måtte stille sikkerhet. Dette er i kontrast til huslån, billån og lignende. Får du et huslån vil banken ta pant i huset ditt. Det tilsvarende gjelder for billån og bilen du bruker det til å kjøpe.

Konsekvensen er at banken vil ta beslag i den relevante eiendelen hvis du ikke klarer å betale gjelden. Det at banken har denne typen sikkerhet, medfører at risikoen de løper ved å utstede lånet er minsket. Av den årsak kan de kreve en lavere rentesats.

Et lån uten sikkerhet kan du derimot motta uten noen form for pant. Du tar opp lånet med deg selv som garantist. Hvis lånet misligholdes finnes det ikke noen eiendeler som blir inndratt. Det som derimot skjer er at du vil bli gjenstand for inkasso. Noe som til sist vil føre til en betalingsanmerkning hvis du ikke klarer å betale det du skylder.

 

Et privatlån er et lån du kan bruke som du selv vil

Privatlån og lån uten sikkerhet er i bunn og grunn begge to benevnelser for en og samme ting. Her til lands bruker vi også begrepet forbrukslån om denne typen finansprodukt.

Det som er viktig med et privatlån er at det er helt og holdent opp til deg å bestemme hva du vil bruke lånesummen på. Tar du opp et huslån eller et billån, har du ikke denne friheten. Du plikter å bruke pengene på det du har sagt at du låner penger til. Du må også bevise dette overfor banken.

Et privatlån gjør du akkurat hva du vil med. Banken vil ikke stille et eneste spørsmål. Dette gir deg selvsagt økt frihet. Du kan ta opp et lån, og bruke litt på en ferie, noe til oppussing og det som blir til overs på nye dekk til bilen. Her er det du som bestemmer.

Hva er betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning vil si å være oppført som registrert i et kredittopplysningsregister med en utestående fordring. Altså at du har gjeld som du ikke har betalt. Å stå oppført i et slikt register vil virke sterkt hemmende for din kredittscore, og gjøre det vanskelig å ta opp lån.

Når du søker om kredittkort, nytt mobilabonnement, privatlån og lån uten sikkerhet, vil det som regel gjennomføres en kredittsjekk. Kredittkortselskapet, mobilleverandøren eller banken vil be et kredittopplysningsselskap om å sjekke hvor god din evne til å betale er.

Hvis du har en betalingsanmerkning vil dette da komme for dagen. Konsekvensen blir at du etter all sannsynlighet ikke får hverken kredittkort, mobilabonnement eller forbrukslån.

 

Når får man betalingsanmerkning?

Du får en betalingsanmerkning når du ikke har klart å betale en regning. Det kan være mobilregningen, kabel-TV regningen, kredittkortregningen eller månedsavdraget på privatlån eller lån uten sikkerhet. Det kan også være et skattekrav, krav fra NAV eller lignende.

Merk deg at det ikke skjer uten videre at du får en slik anmerkning. Prosessen består i all hovedsak av tre trinn:

 1. Du varsles om at saken sendes til inkasso
 2. Du kontaktes av inkassobyrået om at de vil inndrive gjelden
 3. Du kontaktes av inkassobyrået om at de vil registrere deg med en betalingsanmerkning

Når det gjelder forbrukslån vil saken først gå til inkasso. Da vil du først få et brev fra långiveren som varsler om at de vil inngå inkassokrav mot deg. Du har da fjorten dager på deg for å enten betale den utestående gjelden, eller klage på selskapet som har sendt saken til inkasso.

Deretter vil inkassobyrået sendte deg et varsel. Du har igjen fjorten dager på deg for å enten betale, eller klage. Skulle du igjen unnlate deg å gjøre opp den utestående gjelden kan det være duket for en betalingsanmerkning.

Også denne gangen vil du få et varsel, og nok en mulighet til å rydde opp. Enten ved å betale eller klage på en feil som har blitt begått. Denne gangen er tidsfristen 30 dager. I alt vil det altså ta drøye 8 uker fra du ikke betaler, til en eventuell betalingsanmerkning føres mot ditt navn.

Hvordan sjekke om man har betalingsanmerkning?

Hvis du lurer på om du har en betalingsanmerkning, så er det noe du kan undersøke selv. De samme selskapene som gjennomfører kredittsjekker på vegne av banker og andre finansinstitusjoner gir deg nemlig innsyn i informasjonen de har samlet om deg. På den måten kan du finne ut akkurat hva det er disse selskapene vet om deg og din økonomi.

De to viktigste kredittopplysningsselskapene i det norske markedet er:

 • Experian
 • Bisnode

Ved å besøke nettsidene til disse foretakene, kan du be om å få tilgang til all kunnskapen de har om deg. Dette vil inkludere eventuelle betalingsanmerkninger.

Vær for øvrig oppmerksom på at denne informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig. Du kan utelukkende innhente denne informasjonen om deg selv som privatperson. Kun selskaper som har særskilt rett, kan gjennomføre en kredittsjekk på tredjeparter. Når du søker om et lån, vil du som regel måtte klikke en boks for å gi ditt samtykke om dette til långiveren.

Hvilke konsekvenser har betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning er en lite trivelig sak. Du kan risikere betydelige konsekvenser. Her har du et lite knippe:

 • Du kan nektes lån
 • Du kan nektes kredittkort
 • Du kan nektes mobilabonnement
 • Du kan nektes å tegne strøm abonnement
 • Du kan nektes butikkort
 • Du kan få vansker med å finne jobb

At du ikke kan få lån og kredittkort er vel det som er mest åpenbart. Dette gjelder særlig privatlån og lån uten sikkerhet. Hvis du har vist deg å være ute av stand til å håndtere gjeld, så er det jo lite sannsynlig at en bank vil gi deg mer å skulle hanskes med.

Når det gjelder mobilabonnement og andre typer tjenester som strøm og kabel-TV, er dessverre situasjonen også heller mørk. Dette er åpenbart et stort potensielt problem i hverdagen. En betalingsanmerkning kan rett og slett føre til en rekke lukkede dører.

Det siste punktet på listen over – at du kan få vansker med å finne jobb – er kanskje det som ser aller mest alvorlig ut. Heldigvis er det også det som vil angå færrest mulig skyldnere. Det har seg nemlig slik at det kun er innenfor enkelte jobber at det vil foretas en kredittundersøkelse. For eksempel jobber som innbefatter ansvar for økonomi, eller som krever sikkerhetsklarering.

Her skal du huske på at din arbeidsgiver ikke har rett til å gjennomføre en kredittsjekk på deg uten ditt samtykke. Det samme gjelder foretak hvor du søker om ansettelse.

Jeg har en betalingsanmerkning – hvor lenge gjelder den?

En betalingsanmerkning er heldigvis ikke evigvarende. Det vil si at den og dens konsekvenser er tidsbegrensede. Hvis du ikke klarer å betale en regning vil du altså ikke måtte lide for det resten av livet.

En betalingsanmerkning slettes enten:

 • Når du betaler gjelden
 • Etter 4 år

Her er det viktig å påpeke at du når som helst kan kvitte deg med din betalingsanmerkning ganske enkelt ved å betale det utestående beløpet. Så snart gjelden er slettet, skal ditt navn fjernes fra registeret.

Det er selvsagt lurt å gjøre dette så snart som overhodet mulig. Ikke bare fordi det er ugunstig å leve med en betalingsanmerkning, men også fordi rentene hele tiden løper. Det vil si at gjelden fortsetter å stige selv etter at du har fått betalingsanmerkningen ført mot deg. I tillegg kommer selvsagt purregebyrer, inkassogebyr, m.m. Er det mulig, lønner det seg alltid å betale tidsnok.

At en betalingsanmerkning uansett vil slettes etter fire år er jo godt å vite. Selvsagt ville det vært ille, og føltes ganske så urettferdig om man skulle stå i registeret resten av livet. Når det er sagt, er fire år en lang stund å skulle takle hverdagen uten sjanse til å sikre seg kreditt eller tegne abonnementer på telefon, kabel-tv, strøm og så videre.

Hvordan få lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet?

I dagens marked er det eksepsjonelt lite sannsynlig at du skal kunne ta opp lån med en betalingsanmerkning. Dette gjelder særlig for privatlån og lån uten sikkerhet.

Årsaken er åpenbar. Hvis du allerede har vist deg ute av stand til å betale regningene dine, er jo det siste en bank har lyst til å gjøre å gi deg et nytt lån.

Alle banker og andre långivere – deriblant kredittkortselskaper – vil gjennomføre en kredittsjekk når du søker hos dem. Da vil din betalingsanmerkning straks dukke opp, og du vil få avslag på din søknad.

Hos mange långivere opplyses det som del av låneprosessen at kunder med betalingsanmerkninger ikke anbefales å søke. Hos enkelte anmodes du om å bekrefte at du ikke har anmerkninger som del av søknaden.

Dette er ikke bare til fordel for långiverne. Det er også neppe noen god ide å ta opp et usikret lån hvis du ennå ikke har slettet din eksisterende gjeld.

Lån til refinansiering med betalingsanmerkninger

Noe du derimot kan gjøre hos enkelte banker i Norge, er å låne penger til refinansiering hvis du har betalingsanmerkninger. Dette kan være et klokt valg for mange kunder.

Har du gjeld som du sliter med, så kan du altså låne penger til å kvitte deg med den. Det kan dreie seg om mange forskjellige typer utestående fordringer, sånn som:

 • Kredittkortgjeld
 • Forbrukslån

Ved å refinansiere, vil banken betale ned all gjelden din direkte. De eksisterende kravene vil forsvinne. Du vil nå få et nytt lån å forholde deg til. Dette kan føre til at du istedenfor mange dyre små lån, vil få ett forhåpentligvis mer overkommelig lån, å håndtere.

Det kan være lurt å søke om et slikt lån sammen med noen andre. På den måten vil långiveren anse det som mindre risikofylt. Det er helt klart et pluss for søkere som har en betalingsanmerkning.

Hvis du har betalingsanmerkninger, kan du altså ta opp et lån til refinansiering og på den måten kvitte deg med anmerkningen. Du vil nå måtte betale ned det nye lånet i henhold til gjeldende frister og avtaler. Dette kan gi deg verdifullt pusterom, og altså sørge for at du slipper å stå registeret med en anmerkning. Som tidligere påpekt fører det med seg både ulemper og kostnader.

Du kan ta opp lån med sikkerhet selv om du har betalingsanmerkninger

Du kan i enkelte tilfeller, hos enkelte banker, få ta opp en type lån selv om du har betalingsanmerkninger. Da snakker vi om lån med sikkerhet. I denne sammenhengen vil det si et panteobjekt av typen:

 • Hus
 • Hytte
 • Annen fast eiendom
 • Bil
 • Motorsykkel
 • Båt
 • Annen type kjøretøy av betydelig verdi

Grunnen til at noen långivere lår søkere med betalingsanmerkninger, ta opp denne typen lån er selvsagt at hvis gjelden ikke blir betalt kan de ta beslag i panteobjektet og på den måten inndrive lånebeløpet.

Dette er med andre ord en noe risikofylt strategi fra kundens ståsted. Skulle du misligholde også dette lånet står du altså i fare for å miste huset ditt. Dette er er ganske så mye mer alvorlig enn å ende opp med en betalingsanmerkning.

Det hører også med at renten du vil kreves når du tar opp et lån med en betalingsanmerkning vil være høyere enn ellers. For de fleste vil det nok være lurere å selge f.eks. bilen eller hytta, og bruke pengene på å slette gjelden din. På den måten kvitter du deg med betalingsanmerkningen, og kan ta opp et lån med vanlige krav og vilkår.

WhatsApp
Telegram