Lån med lav rente

Johan Olsen 13.5.2019

Alle er vi vel på utkikk etter lån med lav rente. Det er jo tross alt rentesatsen som mer enn noe annet avgjør hvor dyrt et lån til syvende og sist blir.

Hva slags rente et lån har, avhenger av en lang rekke faktorer. Blant de aller viktigste kan vi påpeke:

 • Bankens risiko
 • Størrelsen på lånebeløpet
 • Låntagerens personlige økonomi

Punktet som har mest å si er bankens opplevelse av risiko. Dess større sjanse långiveren mener foreligger for at lånet vil bli misligholdt, dess høyere blir renten. En direkte konsekvens av dette er at lån uten sikkerhet alltid har høyere rente enn lån med sikkerhet.

Dess mer du låner, dess lavere blir renten. Det motsatte gjelder også. Dette skyldes at banken vil tjene mindre penger, dess lavere summer den låner ut. For å gjøre lånet verdt å utstede, kompenserer de ved å skru opp renten. Den samme logikken ligger bak det faktum at kredittkort gjerne har høye renter.

Din personlige økonomi har også mye å si. Det gjelder både din inntekt, ditt ansettelsesforhold, din gjeld og din betalingshistorie. Til sammen påvirker disse – og noen flere – faktorene din kredittscore. Dess bedre kredittscore, dess lavere rente. Dette poenget har igjen med bankens risiko å gjøre.

Hvis långiveren anser din økonomi som utrygg, vil det medføre større risiko å gi deg et lån. Det betyr høyere rente.

 

Billig lån med lav rente

Hvis du ønsker å finne et billig lån med lav rente, så gjelder det altså å huske punktene vi nevnte i innledningen. Med andre ord bør du stille sikkerhet for lånet, unngå smålån og ha en bunnsolid kredittscore. På den måten har du best mulig sjanse for å sikre deg et billig lå med lav rente.

Dette er selvsagt lettere sagt enn gjort. For det første er det ikke alle som har eiendom eller kjøretøy av høy verdi å bruke som sikkerhet. Det kan jo også godt hende at du behøver å låne en mindre sum. Det vil jo være det glade vanvidd å låne 300 000 kr hvis du bare behøver 30 000 kr bare for å få lavere rente!

Og har du først en dårlig kredittscore, så er det ikke mye å gjøre med den saken. I hvert fall ikke på kort sikt.

Så da blir jo spørsmålet hva slags billig lån med lav rente du kan sikre deg selv om du ikke oppfyller de forannevnte, åpenbare kravene? Hva om du vil ha et usikret lån på 30 000 kr uten å ha verdens beste privatøkonomi?

Svaret blir at du rett og slett vil måtte akseptere å betale en noe høyere rente for å ta opp et slik lån under sådanne omstendigheter. Det nye spørsmålet blir da «hva er lav rente for et mindre, usikret lån»?

Hva er lav rente?

Hva som er lav rente avhenger av hva slags lån du er ute etter. Som vi allerede har sett vil lån som har sikkerhet i bolig eller bil ha lavere renter enn et lån uten sikkerhet. Et lån på 500 000 kr vil også ha lavere renter enn et lån på 5000 kr.

Hva som er lav rente vil også avhenge av hva slags låntager du er. Har du en svak økonomi, vil en lav rente for noen i din situasjon være høyere enn en lav rente for noen som har en veldig solid økonomi.

Hvis vi ser på usikrede forbrukslån, så vil renten gjerne ligge på mellom 6,99% og 21,6%. Det finnes også renter som er enda høyere.

Som du ser, er det snakk om veldig stor spennvidde her. Hva slags renter du blir tilbudt vil avhenge av mange faktorer. Noen av dem avhenger av banken du tar opp lån oss, noen av hva slags lån du ønsker, og noen av dine personlige omstendigheter.

Rett og slett må vi bare akseptere at hva som er lav rente er et nokså variabelt konsept. I noen tilfeller vil et lån med lav rente ha en rentesats på 7%; i andre tilfeller nærmere 20%. Du er rett og slett nødt til å sjekke hva markedet byr på.

Avhengig av faktorene vi så langt har sett på, vil du tilbys rentene som er tilgjengelige for låntypen du er ute etter. Det er bare slik det er. Du kan ikke forvente en lavere rente enn den som markedsaktørene er villige til å tilby deg.

Forbrukslån med lav rente

Et forbrukslån har som regel høyere renter enn mange andre typer lån. Det gjelder særlig billån og huslån.  Det vil si at forbrukslån med lav rente nødvendigvis vil ha høyere rente enn de forannevnte låntypene.

Hva som utgjør et forbrukslån med lav rente vil avhenge av spesifikke omstendigheter. For eksempel vil renten på ditt forbrukslån bli lavere hvis:

 • Du låner en betydelig sum
 • Stiller med sikkerhet
 • Har god kredittscore

Dette er de samme faktorene som spiller inn generelt i bransjen hva gjelder rentesats. I tillegg foreligger et punkt til som er viktig å vurdere:

 • Hva slags rente långiveren tilbyr

Det vil altså si at hvor lav rente ditt forbrukslån får, vil avhenge både av lånet, av dine omstendigheter og hvilken bank du tar opp lån hos.

Å stille sikkerhet for et forbrukslån er sjeldent nødvendig. Mange banker lar det ta opp denne typen lån uten noen form for sikkerhet. Bare vær klar over at det vil gi seg utsalg i høyere rente.

Vi har allerede sett hvordan lånebeløp og din kredittscore innvirker på renten.

Bankene som operer innenfor forbrukslånssegmentet konkurrerer seg imellom. En av måtene de gjør det på, er ved å by på lavest mulig rente. Dette gir oss forbrukere sjanse til å finne forbrukslån med lav rente. Utfordringen er at rentesatsen bankene byr på alltid består av et ganske bredt spekter. Gjerne på alt fra 8,99% til over 20%. Du vil ikke vite nøyaktig hva slags rente du vil få på ditt lån før etter at din søknad har blitt behandlet.

 

Online lån: renter du kan sammenligne

Når du søker om lån på nettet, vil du ikke få opplyst nøyaktig hva slags rentesatser som gjelder for ditt lån før etter at søknadsprosessen er fullført. Det vil si at du er nødt til å gjennomføre søknadsprosedyren før du vet om du vil kunne sikre deg et lån med lav rente eller ei.

Dette byr på en del utfordringer:

 • Du er nødt til å finlese låneavtalen veldig forsiktig når du mottar den – det er først da du kan finne ut hva slags vilkår som gjelder
 • Du er nødt til å legge inn søknader hos mange banker for å hente inn forskjellige tilbud – dette kan ta en god del tid
 • Du risikerer å gå på en hel del skuffelser – de laveste rentesatsene som bankene reklamerer med gjelder jo selvsagt ikke nødvendigvis for lånet du søker om, eller låntakere i din bestemte situasjon

En god nyhet er at du kan bruke en finansagent til å søke om online lån. Rentesatser fra flere banker vil da kunne sammenlignes på en gang.

En finansagent opererer på følgende måte:

 1. Du oppgir hvor mye du ønsker å låne + personopplysninger
 2. Finansagenten søker om det ønskede lånet hos en rekke banker
 3. Du mottar tilbudene finansagenten har samlet på dine vegne
 4. Velg det lånet som passer best for deg

Denne fremgangsmåten byr på mange fordeler. Viktigst er selvsagt at du får tilgang til konkret informasjon om nøyaktig hva slags renter du vil måtte betale. Du slipper å måtte låne selv hos bank etter bank bare for å disse opplysningene.

Lånekalkulatorer byr kun på et grovt overslag

En annen fordel med å lete etter lån med lav rente gjennom en finansagent er at du finner renter som garantert gjelder for deg. Det kan til tider virke frustrerende av långivere annonserer med så vidt spekter av renter.

Særlig når du fyller inn ønsket lånesum og tilbakebetalingstid i en lånekalkulator, og kanskje forventer et nøyaktig oversalg. En lånekalkulator er en tjeneste du finner hos de fleste banker og andre låneselskaper online.

Du angir hvor mye du har lyst til å låne over hvor lang tid. Så gir lånekalkulatoren deg et overslag over hva slags rente som vil gjelde, og hva lånet vil koste per måned og til sammen over tid.

Problemet er at dette er et grovt overslag. Ikke et tilbud som gjelder for deg. Det vil du først motta etter at banken har vurdert din søknad.

Ved å gå gjennom en finansagent får du se akkurat hva slags rente som vil gjelde for ditt lån hos mange banker på en gang. Det er en kjekk måte å få lagt fakta på bordet på, ikke bare overslag av typen lånekalkulatorer varter opp med.

 

Refinansiering kan by på lån med lav rente

En type lån med lav rente som mange forbrukere benytter seg av er lån til refinansiering. Hvis du for eksempel har tatt opp flere små lån, vil du ofte kunne få lavere renter ved å samle dem.

Som vi har påpekt flere ganger, vil små lån ha høyere renter enn større lån. Ved å refinansiere, kvitter du deg med mindre lån og erstatter dem med et større lån. På den måten får du lavere renter.

Refinansiering fungerer på følgende måte:

 1. Du tar opp et lån for å betale eksisterende gjeld
 2. Långiver betaler dine lån direkte – du mottar ingen penger
 3. Du har nå et nytt lån å forholde deg til

Siden større lån har lavere rente vil du kunne oppnå betydelige besparinger med å bytte ut flere lån på eksempelvis 20 000 med ett lån på 60 000 kr. Du kan også oppnå andre besparelser ved å refinansiere.

Å søke sammen med noen andre kan gi lån med lav rente

En annen måte å sikre seg et lån med lav rente, er å søke sammen med noen andre. Dette har raskt blitt et populært tilbud.

Ved å ha en med-søker vil banken anse ditt lån for å ha lavere risiko. Dette skyldes at to betalere byr på mer trygget enn å skulle forholde seg til bare en person. Og som vi har sett, betyr lav risiko lavere renter.

Å søke sammen med en med-betaler er gjerne et alternativ til å søke med sikkerhet. Hvis du ikke har en bolig eller en bil eller lignende å tilby som pant, kan du istedenfor låne sammen med noen andre. Da vil du nyte godt av flere av de samme fordelene.

Mange unge låntakere vil oppnå fordeler ved å låne sammen med en av foreldrene. Dette vil også gjøre det med sannsynlig at lånet vil innvilges, siden banker gjerne foretrekker eldre låntagere.

Hvis du er under 25 vil du ofte anses som en mer risikabel kunde enn hvis du er 50. Det er jo ofte gjerne sånn at mer erfarne kunder også har en mer ryddig økonomi enn svært unge låntagere.

WhatsApp
Telegram