Lån uten sikkerhet

Johan Olsen 13.5.2019

Du kan ta opp lån uten sikkerhet hos en lang rekke utlånere. Det gjelder både tradisjonelle banker, og andre typer finansinstitusjoner.

Lån uten sikkerhet defineres av at det er snakk om et lån hvor du ikke stiller med pant. Det vil si at denne typen lån har følgende særegenheter:

 • Bruk lånesummen som du vil
 • Du behøver ikke oppgi hva formålet med lånet er
 • Blir lånet misligholdt vil ikke noe du eier tas beslag i

Her ser man altså at et lån uten sikkerhet skiller seg markant fra andre typer lån, som boliglån og billån. Det at du står fritt til å disponere lånebeløpet som du selv vil, betyr at et lån uten sikkerhet ofte er ensbetydende med et forbrukslån. Unntaket til denne regelen er lån uten sikkerhet for refinansiering.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et lån som du kan motta uten at du samtidig pantsetter noe du eier, eller noe du kjøper for pengene du låner. Det er altså per definisjon forskjellig fra lån du kan sikre deg med sikkerhet i eiendom eller kjøretøy.

Lån uten sikkerhet gir deg større frihet. Det at du ikke trenger å stille med pant, gjør hele prosessen langt mer strømlinjeformet. Skal du ha lån til hus eller leilighet vil det måtte gjøres takst og andre undersøkelser. Alt det medfører av bry og tidsbruk slipper du når du søker om lån uten sikkerhet.

Friheten du nyter med denne typen kreditt, gjør det naturlig å spørre – «Hva er lån uten sikkerhet lurt å bruke på?» Sannheten er at det ikke finnes noen fasitsvar. Mange føler nok et behov i ny og ne for ekstra tilskudd til økonomien. Det kan dreie seg om en uventet utgift som må dekkes, sånn som at noe i huset går i stykker; det kan dreie seg om sjansen til å gjøre noe man har lyst til men ikke har penger til der og da – sånn som invitasjon til et bryllup i utlandet eller lignende.

Det som uansett er sikkert er at et lån uten sikkerhet kan gi deg større slingringsmonn i privatfinansene når det behøves. På en langt mer fleksibel måte enn som er tilfelle når det gjelder lån med sikkerhet.

Forbrukslån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet kan du altså bruke på hva du vil. Innenfor banknæringen vil det si et forbrukslån. Alle lån som du har opp uten et bestemt formål – som å kjøpe hytte eller et kjøretøy – faller inn under kategorien forbrukslån. Benevnelsen privatlån brukes også, og refererer til akkurat den samme typen lån.

Forbrukslån trenger ikke å si at lånet nødvendigvis går til forbruk. Mange bruker et lån uten sikkerhet til å investeringsprosjekter. For eksempel vil vel de færreste anse å pusse opp huset eller hytta som «forbruk». Allikevel er det mange kunder som bruker sine såkalte forbrukslån på den typen prosjekter.

Det er også vanlig å kjøpe ting til huset, sånn som kjøkkeninnredning, bad og lignende, med slike lån. Altså er ikke et forbrukslån uten sikkerhet noe som kunder flest anvender på forbruk i hverdagen.

Lån til refinansiering uten sikkerhet

Det finnes en annen type lån uten sikkerhet, og det er lån til refinansiering. Denne typen lån kan du ta opp både med og uten sikkerhet.

I alle tilfeller er lån til refinansiering et lån som kun kan gå til ett eneste formål: å slette eksisterende gjeld. Låner du penger til refinansiering vil ikke et øre gå direkte til deg eller din bankkonto. Smitt og smule går direkte til långiverne du skylder penger.

Det vil si at din gjeld slettes, og at du nå har et nytt lån å betjene. Mange forbrukere som har flere utestående lån, finner det praktisk og lønnsomt å benytte seg av denne muligheten.

At du altså ikke behøver å stille med sikkerhet for å sikre deg et slikt lån, gjør at det er tilgjengelig for et bredt spekter av søkere.

Lån uten sikkerhet rentenivå

Det finnes en fellesnevner for alle lån uten sikkerhet: rente satsen du må belage deg på å betale vil være noe høyere enn tilsvarende sats for lån med sikkerhet. Dette er meislet i stein. Lån uten sikkerhet er dyrere enn lån med sikkerhet.

Grunnen til det er risiko. Når banken vet at de kan inndra en bil som er verdt like mye som lånet de ga til den kunde, så er risikoen for å miste penger mindre. Når banken derimot låner ut penger uten den slags pant, er risikoen de tar høyere. Dette gir seg utslag i høyere renter.

Faktorer som påvirker rentenivået

Det er også en del andre faktorer som påvirker et lån uten sikkerhet sine renter. Noen av de viktigste er:

 • Hvor mye du låner
 • Hvor mye du tjener
 • Hvor god kredittverdighet du har
 • Om du har en med-søker

Det første punktet her er veldig enkelt å forholde seg til. Tommelfingerregelen er at dess større sum du låner, dess lavere rente kan du vente deg. Det motsatte gjelder også: dess lavere sum du låner, dess høyere stiger renten. Altså må du belage deg for å betale ekstra for å ta opp et lite lån uten sikkerhet.

Din økonomi vil også påvirke bankens nivå av risiko, som altså har sterk innvirkning på renten de tilbyr. Har du en stor inntekt, vil långiver som regel anse deg som mindre risikabel. Tjener du derimot mindre, vil renten bli tilsvarende høyere.

Når du søker om lån, vil det gjennomføres en kredittundesøkelse. Den vil fastsette hvor kredittverdig du her. Her tas faktorer som eksisterende gjeld, ansettelsesforhold, boforhold og mer inn i betraktning. Også dette vil innvirke på din rente.

Sist, men ikke minst, kan det lønne seg å ta opp et lån uten sikkerhet sammen med en annen søker. Hvis to stykker står ansvarlig for lånet, vil banken anse det som langt mindre risikoutsatt. Det betyr lavere rente.

Lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

Hvis du misligholder et lån eller ikke klarer å betale andre regninger, risikere du å få en betalingsanmerkning. Det vil si at du vil bli registrert med en ubetalt gjeld. Dette kan få mange uheldige konsekvenser.

Vi nevnte tidligere i denne artikkelen at når du søker om et lån, så vil banken få gjort en kredittundersøkelse. Når dette gjennomføres, vil det fremkomme hvorvidt du har en betalingsanmerkning eller ikke. Hvis så er tilfelle vil du nesten helt sikkert bli nektet lån.

Hos mange långivere opplyses det at kunder med betalingsanmerkninger ikke engang behøver å søke lån. Du vil bli bedt om å garantere at du ikke har en slik anmerkning som del av søknadsprosessen.

Det finnes ett unntak til denne regelen. Selv om du ikke kan få et forbrukslån uten sikkerhet med betalingsanmerkning, finnes det mulighet til å få et lån uten sikkerhet til refinansiering selv om du har en betalingsanmerkning. Dette er noe kun enkelte selskaper byr på.

Du bør også ta hensyn til at en søker som har pådratt seg denne typen anmerkning garantert vil bli ansett som en høy-risiko kunde. Noe som vil gi seg utslag i høye renter.

Det beste rådet vi kan gi er at du gjør ditt aller beste for å betale alle dine regninger – både private og offentlige – tidsnok. På den måten unngår du mye bry, og potensielt store utgifter til inkasso, ekstra renter, og så videre.

Søk lån uten sikkerhet

Det foreligger mange muligheter når du skal søke om lån uten sikkerhet. I dagens marked finnes det et utall av låneselskaper som spesialiserer seg i nettopp dette segmentet. Du finner mange gode og velrennomerte tilbydere av lån uten sikkerhet omtalt her på vår side.

Selve søknadsprosessen varierer noe fra selskap til selskap. Stort sett vil du måtte gjennomføre følgende trinn:

 1. Velg ønsket lånebeløp og tilbakebetalingstid
 2. Oppgi personopplysninger, deriblant personnummer
 3. En kredittundersøkelse vil gjennomføres
 4. Om søknaden innvilges, oversendes en låneavtale
 5. Finles låneavtalen. Godtar du den, signerer du med BankID

Det er mulig at du mellom punkt 3 og 4 vil bli anmodet om å fremvise ytterligere dokumentasjon. For eksempel bevis på inntekt i form av lønnsslipper.

Det er også på sin plass å understreke at du på punkt 5 virkelig må ta deg tid til å sette deg grundig inn i låneavtalen. Frem til dette punktet har du kun fått et grovt estimat på hva slags rente du må betale. Før du skriver under må du være påpasselig, og sørge for at den reelle renten passer for deg.

Søker du om et lån med sikkerhet, må du belage deg på flere ytterligere steg. Blant annet å oppgi hva formålet med lånet vil være, og taksering av aktuell eiendom eller andre panteobjekter.

Søk usikrede lån via finansagent

Du kan også søke om denne typen lån gjennom en finansagent. Dette er en type foretak som spesialiserer seg på å formidle lån uten sikkerhet.

Når du gjennomfører en søknadsprosess av samme type som vi beskrev over hos en finansagent, vil de videresende din søknad til en rekke banker. Altså vil du søke om lån flere steder på en gang ved å gjennomføre prosedyren bare en enkelt gang.

På den måten kan du sammenligne flere konkrete tilbud, og velge det som passer best for deg. Det finner mange finansagenter i det norske markedet for tiden. Flere av dem har vi skrevet anmeldelser om. De kan du lese her på vår side.

Søk usikrede lån uten sikkerhet til refinansiering

Du kan også søke om lån uten sikkerhet til refinansiering. Da vil søknadsprosessen ha ett ekstra steg. Det består av at du oppgir at du vil refinansiere, og spesifiserer hvilke utestående lån du ønsker å innfri gjennom denne prosessen.

Selve søknaden er ellers veldig lik den som gjelder for å søke om et forbrukslån uten sikkerhet. Merk deg at du kan bruke finansagenter også til å søke om refinansieringslån.

Søk lån sammen med en annen

Det blir stadig mer utbredt å søke om lån sammen med en annen. At det står to kunder som ansvarlige for tilbakebetalingen gjør denne typen lån mindre risikofylte enn ellers for bankene. Det vil si lavere rente. Det vil også si at det er større sjanse for at lånesøknaden vil bli innfridd.

Mange søker om lån sammen med kona eller mannen, mens yngre søkere spesielt kan ha fordel av å søke sammen med en av foreldrene.

Når du søker på denne måten, må du oppgi dette med en gang og deretter følge en egen søknadsprosess som ellers er svært lik den vi beskrev trinnvis over.

Du kan ha en med-søker både på forbrukslån og lån til refinansiering. Mange finansagenter byr også på denne muligheten.

WhatsApp
Telegram