Forside » Lån uten sikkerhet 25 000 kr – 500 000 kr » Artikler » Refinansiere forbrukslån – Det kan være lurt å refinansiere

Refinansiere forbrukslån – Det kan være lurt å refinansiere

Johan Olsen 13.5.2019

Hvis du har mange forskjellige gjeldsposter, kan det være klokt å vurdere refinansiering. Ved å refinansiere forbrukslån kan du spare betydelige pengesummer, og forenkle hverdagen din merkbart.

Du kan refinansiere all slags gjeld. Men de største potensielle besparelsene finner du hva gjelder refinansiering av lån uten sikkerhet. Det skyldes at det er større forskjeller på rentene som tilbys. Har du et husbanklån vil du kun ha mulighet til å gjøre mindre besparelser fordi bankene har svært like rentesatser.

Derimot vil du kunne spare stort gjennom refinansiering av forbruksgjeld. Rentesatsene du finner i dette markedet varierer betydelig, og som regel vil du finne ekstra gunstige rater nettopp for lån til refinansiering.

Hva er refinansiering?

Refinansiering betyr at du tar opp et nytt lån for å betale ned eksisterende gjeld. Du vil ikke motta det nye lånet du tar opp på kontoen din. Pengene går rett til å slette din eksisterende gjeld. Du vil så ha et nytt lån å forholde deg til. Det er rett og slett snakk om å bytte et, eller flere, lån for et annet.

Som regel vil du låne penger til refinansiering hos en ny långiver, ideelt sett en som byr på bedre vilkår enn banken hvor din opprinnelige gjeld stammet fra.

Du kan refinansiere all slags gjeld, men refinansiering av forbruksgjeld er særlig utbredt. Det skyldes gjerne at det er vanlig å ha mange utestående forbrukslån. En populær form for refinansiering av forbruksgjeld er dermed å samle en rekke lån. På den måten bytter du en rekke smålån for ett større lån.

Det finnes svært mange låntilbydere som byr på lån til refinansiering. Du vil se at de har forskjellige vilkår enn vanlige lån uten sikkerhet. Gjerne er rentene laver, og tillatt løpetid atskillig lengre.

 

Hva betyr refinansiering av forbruksgjeld?

Refinansiering av forbruksgjeld henviser til refinansiering av forskjellige typer utestående gjeld. Det innbefatter både forbrukslån og kredittkort. Forbruksgjeld er altså en fellesnevner for disse to typene kreditt.

Dette vil si at refinansiering av kredittkortgjeld også er tilgjengelig. Hvis du har flere kort som du alle har gjeld på, kan dette være veldig gunstig. Det er som regel en del å tjene på å konsolidere gjeld, altså samle gjelden din slik at du har så få avbetalinger per måned som mulig.

Husk også at du kan kombinere utestående kredittkortgjeld med annen forbruksgjeld, sånn som lån uten sikkerhet. På den måten kan du gå fra å ha både kredittkortregninger og fordringer fra låneselskap å hanskes med til å bare måtte forholde deg til en månedlig avbetaling.

 

Hvordan refinansiere forbrukslån?

Det er slettes ikke vanskelig å refinansiere forbrukslån. Du vil finne tilbud om å refinansiere eksisterende gjeld hos flertallet av norske långivere på nettet. Alt du behøver å gjøre, er å finne det som passer best for dine behov. Deretter kan du søke om et lån til refinansiering av gjeld.

Her har du en trinnvis fremstilling av hvordan prosessen som regel fungerer:

 1. Finn en bank som byr på refinansiering
 2. Søk om lån
 3. Innvilges søknaden, vil banken nedbetale din eksisterende gjeld
 4. Du vil nå ha et nytt, månedlig avdrag å forholde deg til

Som du ser, er dette en alt annet en komplisert prosedyre. Det er verdt å understreke at det kan være lurt å bruke litt tid på punkt nummer 1. Det finnes jo som kjent veldig mange aktører i dette markedet. Med andre ord er det mye å velge blant. Sørg for at du finner det som er best for deg.

Det er for eksempel populært å bruke en finansagent til å hjelpe med dette. Ved å søke om refinansiering av lån uten sikkerhet via en finansagent vil du motta konkurrerende tilbud fra en rekke forskjellige banker.

Merk deg også at på punkt 4, så vil du altså erstattet all eksisterende gjeld med kun en månedlig innbetaling. Dette i seg selv er det mange som setter pris på.

Hva er refinansiering egnet for?

Refinansiering av gjeld er egnt for å oppnå en del bestemte målsettinger. Sentralt står besparelse av penger og tid. Du kan benytte deg av dette tilbudet for å oppnå bedre vilkår for gjelden du sitter med. Her har du en kortfattet oversikt over mulige typer refinansiering:

 • Refinansiering av gjeld til hus eller kjøretøy
 • Refinansiering av lån uten sikkerhet
 • Refinansiering av kredittkortgjeld

Her ser du at alle de vanligste typene lån i Norge kan refinansieres. Men det er nok helt klart mest å spare på å refinansiere lån uten sikkerhet og kredittkortgjeld.

Det er nemlig når du har med flere lån av begrenset størrelse at du vil oppleve flest mulig av fordelene som er tilgjengelige ved å refinansiere forbrukslån.

Det er jo ikke hverdags å ha en masse husbanklån som du trenger å konsolidere. Derimot er det mange som har en rekke kredittkort som skal betjenes månedlig. Dermed kan vi si at refinansiering er særlig egnet for forbrukere som har betydelig forbruksgjeld – uavhengig om det dreier seg om lån eller kredittkort.

 

Hvordan sparer jeg penger med refinansiering av gjeld?

Du kan spare betydelige summer ved å refinansiere forbrukslån. Du kan også gjøre hverdagen mindre rotete og spare verdifull tid. Her har du noen hovedpunkter:

 • Færre månedlige utbetalinger
 • Lavere renter
 • Lengre løpetid
 • Lavere termingebyr
 • Redusert risiko for purregebyr

Det første punktet gjelder for kunder som vil samle eksisterende gjeld. Skylder du penger på to-tre kredittkort, pluss et par forbrukslån, kan det være veldig kjekt å samle dem under ett ved å refinansiere. Det vil være en fordel å slippe å håndtere 3-4 utbetalinger – gjerne med forskjellige forfallsdato – hver eneste måned.

Lavere renter er ikke garantert. Derimot er det noe du gjerne vil kunne dra nytte av via refinansiering. En årsak til det er at du som regel vil få lavere renter dess større lån du tar opp. Altså vil du kunne forvente å få lavere renter for et lån på 100 000 kr, enn for fire lån på 25 000 kr.

Lengre løpetid kan by på sårt tiltrengt pusterom i privatøkonomien. På denne måten gir du deg rett og slett bedre tid til å få orden på økonomien. Bare vær klar over at den totale kostnaden gjerne kan vil høyere.

Selvsagt vil du måtte ut med mindre penger i termingebyr ved å bytte ut flere månedlige utbetalinger med bare ett. Det blir jo også mindre sannsynlig at du skal glemme å betale regningen, og risikere dyre purregebyrer.

Du kan spare enda mer ved å refinansier forbrukslån med en med-søker

Et annet mulig virkemiddel som du kan bruke for å spare penger ved å refinansiere forbrukslån er å søke sammen med en med-søker. Dette vil bringe risikoen ned fra bankens ståsted.

Med to betalere, vil de føle seg tryggere på at lånet vil bli betjent. Dette vil gi seg utslag i desto lavere renter. Hvis du har noen som du kan søke sammen med, for eksempel en ektefelle eller forelder, så vil det alltid slå fordelaktig ut.

Er det alltid klokt å refinansiere forbrukslån?

Så langt har vi sett stort sett bare på de mange fordelene du kan nyte godt av ved å refinansiere forbrukslån. Men det foreligger flere grunner til å ikke benytte seg av denne muligheten også.

Det gjelder særlig hvis lånene du betjener er på 50 000 kr eller mindre. Da har det seg nemlig slik at du kan slette gjelden din kostnadsfritt hvis du lånte 50 000 kr eller mindre. Hvis du klarer å skrape sammen nok til å betale ned det opprinnelige lånet, så kan du bli kvitt det på ett eneste avdrag.

Selvsagt er dette noe som ikke alle vil ha mulighet til å gjøre. Men det er noe å vurdere. Særlig hvis du har et eller to veldig små lån. Da er det kjekt å huske at det er mulig å kvitte seg med dem på denne måten. Versus å samle dem til et stort lån som du er forpliktet til å betale ned i løpet av avtalt løpetid.

 

Bør jeg refinansiere gjeld med lengst mulig løpetid?

En potensiell fordel med refinansiering er at du kan nyte godt av lengre løpetid. Mens vanlige forbrukslån uten sikkerhet har en maksimal tilbakebetalingstid på 1 til 5 år, er det mulig å betale tilbake et lån til refinansiering over hele 15 år.

Dette kan være fristende, da det jo vil by på betydelig lavere månedsutgifter. Det sier seg selv at et lån på f.eks. 100 000 kr fordelt over 12 måneder vil være mye dyrere per måned i forhold til samme lån fordelt over 120 måneder.

Men her har vi med et tveegget sverd å gjøre. For dess lengre tilbakebetalingstid du velger, dess større blir gjerne de samlede utgiftene. Altså ender du opp med å betale ganske så dyrt for å få denne utsettelsen.

Det hører også med at du vil fortsette å være i gjeld i lang tid. Dette kan gi seg mange utslag. Blant annet kan din kredittscore innvirkes negativt. Det kan igjen gjøre det vanskelig for deg å ta opp nye lån du virkelig trenger, til å kjøpe eiendom, bil eller lignende. Ofte kan det rett og slett være best å bite i det sure eplet, og betale tilbake lånet så hurtig som mulig.

 

Er det mulig med refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning?

Mens det er bortimot umulig å ta opp lån uten sikkerhet, eller søke om kredittkort, hvis du har betalingsanmerkninger er historien en annen med refinansiering.

Dette er bortimot den eneste typen lån du kan sikre deg hvis du har betalingsanmerkninger. Det vil si at hvis du sliter med gjeld, og har vansker med å håndtere lånene dine så er dette en mulighet du kan benytte deg av.

Selvsagt vil det faktum at du har anmerkninger spille inn på vilkårene en bank vil kunne by på. Du vil nok måtte tåle noe høyere renter enn søkere som ikke har slike anmerkninger. Allikevel kan det være besparelser å hente.

For kunder med prekære betalingsproblemer kan det for øvrig være gunstig å sikre deg lengre tilbakebetalingstid. Dette er jo som vi har vært inne på tilgjengelig for lån til refinansiering. Ja, de samlede kostnadene vil bli høyere. Men det kan være mer gunstig enn å ende opp med et misligholdt lån og ytterligere anmerkninger og inkasso.

 

WhatsApp
Telegram