Forside » Alminnelige tjenestevilkår

Alminnelige tjenestevilkår

1 Bakgrunn

Financepal.no er en tjeneste som du kan bruke for å enkelt sammenligne lån. Finance Pal er en tjeneste som sammenligner lån, og som enkelt lar deg finne den beste banken eller megleren for dine behov. Vi sender ikke søknaden direkte til meglere eller utlånere. Vi forteller deg simpelthen hvilke alternativer som er de billigste og best passende til dine behov.

Summarum Media Ab tilbyr selv ingen låneprodukter, og foretar ingen beslutninger om å bevilge lån eller formidling av låneprodukter. Summarum Media AB er ikke en finansagent og sender ikke data direkte til finansagenter. Du vil velge hvilken tjeneste du vil bruke. Vi forteller deg ganske enkelt hvilken tjeneste som passer dine behov best, og hvor du sannsynligvis vil bli godkjent.

Summarum Media Ab tar imot søknader og anbefaler tjenesten eller finansagenten basert på søknad.

Summarum Media Ab er ikke en avtalepart i låneavtalen, og er dermed ikke på noen måte ansvarlig for lånet, for innholdet i avtalen eller for den gjelden eller det ansvaret avtalen innebærer.

Disse ordinære tjenestevilkårene (“vilkår”, “vilkårene”) er beregnet på brukeren av nettsiden (“brukeren”, “deg”) når brukeren benytter nettsiden.

2 Nettsted og bruken av nettsiden

Nettsiden kan kun benyttes av personer som er myndige.

Nettsiden er gebyrfri for Summarum Media Abs brukere.

Summarum Media Ab leverer nettsiden som den er, og gir ingen garantier om at nettsiden fungerer uavbrutt eller uten feil. Summarum Media Ab forbeholder seg retten til å gjøre endringer i nettsiden eller i dens funksjoner, samt til å kunne stenge nettsiden eller avbryte tilgangen til den ved spesielle anledninger.

3 Registreringsopplysninger

Når du fyller inn nettsidens lånesøknadsskjema, lagres dine personlige opplysninger og opplysninger om lånet du søker på i nettsidens kundedatabase. Summarum Media Ab behandler opplysningene i henhold til Summarum Media Abs regelverk for datasikkerhet.

Personopplysningene behandles for at nettsidens funksjon skal kunne gjennomføres. Opplysningene innhentes direkte fra brukeren.

4 Begrensninger av ansvaret til Summarum Media Ab

Summarum Media Ab frasier seg ethvert ansvar for at nettsiden fungerer, for samarbeidspartneres eventuelle tilbud, produkter og avtaler som inngås om produktene eller for hendelser som oppstår grunnet bruken av nettsiden.

Summarum Media Ab har ingen ansvar for skader som skyldes norske eller utenlandske lover, myndigheters handlinger, krig, streik, lockout eller tilsvarende omstendigheter som Summarum Media Ab ikke råder over. Dette gjelder også i situasjoner hvor Summarum Media Ab opplever ovennevnte omstendigheter.

Summarum Media Ab har ikke ansvar for umiddelbare eller indirekte skader, så fremt skaden ikke er forårsaket av Summarum Media Ab med forsett eller uaktsomhet. Summarum Media Ab er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for skaden dersom årsaken til skaden ikke ligger hos Summarum Media Ab.

Når du søker om lån er det viktig at du kontrollerer din nøyaktige inntekt samt dine viktigste levekostnader, slik kan du kan regne ut passende månedlige avdrag for kredittbeløpet du søker om. For å beregne levekostnadene dine kan du for eksempel besøke Smarte Pengers forbrukskalkultator https://www.smartepenger.no/105-kalkulator/880-budsjettkalkulator-forbruksutgifter. Enkelte nettbanker tilbyr tilsvarende løsninger.

5 Kontaktperson

Ved spørsmål relatert til disse vilkårene kontaktes vår kontaktperson: [email protected]